huong-dan-su-dung-xe-lan-cho-nguoi-su-dung-va-nguoi-ho-tro

Hướng dẫn sử dụng xe lăn cho người sử dụng và người hỗ trợ

Admin 05/08/2020

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng xe lăn cho người sử dụng và người hỗ trợ.

Cấu tạo xe lăn

cấu tạo xe lăn